No112情趣护士服灰丝高跟写真套图30PLegku丝袜

No112情趣护士服灰丝高跟写真套图30PLegku丝袜

然有非木令之时而肝亦病者,正以肺先受邪而能传以与之也,凡诸脏腑之非时受邪者,其义皆然。冲脉起于气街,并少阴之经挟脐上行,阳明脉亦挟脐旁去中行二寸下行,故皆会于宗筋。

有因相克而传为病者,如金病传木,木传土,土传水,水传火,火传金是也。劳倦不慎而形气衰少,伤脾阴也,以致郁热熏于胸中,此“阴虚生内热”也。

火盛则心实,水胜则心虚,于此可见。若饮食过伤,脾不及化,则余气留滞而结聚于此,其根正在胁间。

颧骨者,骨之本也。疟症虽多,皆谓之疟,故曰“疟”。

又曰,胁肋下者为马刀。 医学一途,不难于用药,而难于识症。

寒甚复热而心气受伤,故善惊如有所见。 忧愁而不解则伤意。

Leave a Reply